Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

Διευθυντής: Αραβανόπουλος Φίλιππος

 

Επικοινωνία:

Στο κτίριο των Σχολών Δασολογίας και Φ.Π. και Γεωπονίας, Πανεπιστημιούπολη και στο κτίριο Δ' στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στον Φοίνικα

Γνωστικό αντικείμενο:

Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Ιδιότητες του Ξύλου, Χημική και Μηχανική Κατεργασία του Ξύλου και των Προϊόντων του, Λειτουργία Βιομηχανιών Ξύλου.

Ο Τομέας Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων περιλαμβάνει δύο εργαστήρια.

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Επίκουροι καθηγητές
Λέκτορες
ΕΔΙΠ
ΕΤΕΠ
Διοικητικό προσωπικό

Μέλη ΕΔΙΠ

Δρ. Δασολογίας και ΦΠ

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων