Σχεδιασμού και Ανάπτυξης φυσικών πόρων

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης φυσικών πόρων

Διευθυντής: Γήτας Ιωάννης

 

Επικοινωνία:

Στο κτίριο των Σχολών Δασολογίας και Φ.Π. και Γεωπονίας, Πανεπιστημιούπολη και στο κτίριο Β' στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στον Φοίνικα

Γνωστικό αντικείμενο:

Δασική Βιομετρία, Δασική Διαχειριστική, Δασική Πολιτική, Δασική Οικονομική, Δασική Τηλεπισκόπιση.

Ο Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων περιλαμβάνει:

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Επίκουροι καθηγητές
Λέκτορες
ΕΔΙΠ
ΕΤΕΠ
Διοικητικό προσωπικό

Μέλη ΕΔΙΠ

Δρ. Δασολογίας και ΦΠ

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19