Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων

Διευθυντής: Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα

 

Επικοινωνία:

Στο κτίριο των Σχολών Δασολογίας και Φ.Π. και Γεωπονίας, Πανεπιστημιούπολη και στο κτιριο Β στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στο Φοίνικα

Γνωστικό αντικείμενο:

Δασική Βιομετρία, Δασική Διαχειριστική, Δασική Πολιτική, Δασική Οικονομική, Δασική Αεροφωτογραφία.

Ο Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων περιλαμβάνει τέσσερα εργαστήρια κι ένα Σπουδαστήριο.

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Επίκουροι καθηγητές
Λέκτορες
ΕΔΙΠ
ΕΤΕΠ
Διοικητικό προσωπικό

Μέλη ΕΔΙΠ

Δρ. Δασολογίας και ΦΠ