Βλάχος Χρήστος

Βλάχος Χρήστος

Καθηγητής

  • Email: cvlachos@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310992685
  • Fax: 2310992682
  • Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1979) Ph.D. Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.(1987)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: · Διατήρηση Βιοποικιλότητας · Διαχείριση και Προστασία απειλούμενων ειδών · Αειφορική κάρπωση Θηραματικών ειδών· Έλεγχος ανεπιθύμητων ειδών · Εκτροφή και απελευθέρωση θηραματικών ειδών· Οικολογία και Διαχείριση Υγροτόπων
  • Διδασκαλία μαθημάτων: · Διαχείριση Άγριας Πανίδας (υποχρεωτικό, 7ο εξάμ.)· Oικολογία Πτηνών (επιλογής, 5ο εξάμ.)· Οικολογία Υγροτόπων (επιλογής, 5ο εξάμ.)· Βιολογία Άγριας Πανίδας (επιλογής, 3ο εξάμ.)· Εκτροφή Θηραμάτων - Οργάνωση Κυνηγετικών Περιοχών (επιλογής, 6ο εξάμ

Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ